Agronova utvinner exklusiva doft- och smakämnen ur växter. Sunds Mekaniska har fått förtroendet att tillverka en nyutvecklad tryckkärlsanordning som ska levereras till Portugal för att framställa eteriska oljor till parfymer, kosmetika och läkemedel. Uppdraget innebär att Sunds Mekaniska börjar arbeta efter svetsstandarden EN ISO 3834.

Agronova har sin bas norr om Härnösand och är ett av få svenska företag som producerar eteriska oljor. Grundaren Anders Fahlén inspirerades till affärsidén utomlands, men eftersom han inte var imponerad av de destillatorer som användes där har Agronova utvecklat egna.

Vidareutvecklat system

Den egna produktionen är tätt sammanflätad med utvecklingen av systemen, som alltså också säljs till andra producenter. I samarbete med Sunds Mekaniska tillverkas nu en vidareutvecklad tryckkärlsanordning som kombinerar traditionell ångteknik med vakuumteknik i destillationsprocessen.

Anordningen är helt ny med fyra separata processystem. Till det byggs en vakuumkrets som kan kopplas till ett av de fyra systemen, förklarar Anders Fahlén.

Gott samarbete med stark tillit

När Agronova upphandlade en ny verkstadspartner för uppdraget, föll valet på Sunds Mekaniska av flera skäl.

Sunds Mekaniska representerar ett företag i en storlek som passar för den här typen av specialkonstruktion. Till syvende och sist är det kvalitet i detaljer som har betydelse och det rätta yrkeskunnandet finns hos dem. Den här typen av tillverkning av specialutrustning kräver också ett intimt samarbete, så den geografiska närheten hade stor betydelse. Parterna måste även ha en stark tillit till varandra och dialogen oss emellan har fungerat bra från första början. Prisbilden har naturligtvis också betydelse i sammanhanget, säger Anders Fahlén.

Höga kvalitetskrav

Systemet ska levereras till Portugal och de eteriska oljorna som blir slutprodukten kommer att köpas av Systema Natura, ett tyskt företag med höga kvalitetskrav som fått upp ögonen för svenska Agronova.

De sätter kvalitetsribban högt och anlitar oss inom ett kvalitetssegment med högre kvalitet och pris per volymenhet, säger Anders Fahlén.

Stärkta säkerhetsåtgärder

Eftersom det kan få stora konsekvenser om ett tryckkärl brister, är tillverkningen omgärdad med tydliga direktiv, säkerhetsrutiner och myndighetskontroller. För Sunds Mekaniska innebär uppdraget bland annat att man börjar arbeta efter svetsstandarden EN ISO 3834 lite tidigare än planerat för att uppfylla alla krav.

Det känns jätteroligt att de är så villiga att ta sig an en sådan här utmaning. Sunds Mekaniska och Agronova har tillsammans tagit fram det här uppdraget. Nu gäller det att vi slutför det väl så att kunden vill gå vidare med samarbetet. De har uttryckt intresse för ytterligare fyra nya system, säger Anders Fahlén.

Spännande uppdrag kan locka svetsare

Anders Fahlén är medveten om behovet av ny, engagerad arbetskraft inom verkstadsindustrin och tycker att alla som på ett eller annat sätt är involverad i branschen bör ta ansvar för att visa hur intressant den kan vara. Han är själv fascinerad över hur kemi, biologi, teknik och mekanik smälter samman i Agronovas projekt och hoppas att uppdrag av den här digniteten ska kunna bidra till ett ökat intresse hos svetsare som vill växa i sin yrkesroll.

Många unga har bilden av att arbeten inom verkstadsindustrin är monotona, men det här är ett exempel på hur ett projekt kan spänna över många dimensioner. Jag har förstått att Sunds Mekaniska är ett företag som uppmuntrar personalen att ta för sig och utvecklas, vilket kan göra verkstadsarbete väldigt spännande, säger Anders Fahlén.