Ökar förädlingsvärdet med fullt kundfokus

Sunds Mekaniska tar industriföretagens behov av kvalitativ legotillverkning med hög precision på allra största allvar. Som en renodlad legotillverkare har vi 100 procent kundfokus, vilket också innebär att vi enbart utlovar resultat som vi vet att vi kan leverera. Vi backar dock inte för utmaningar och i tydlig dialog med kunden söker vi alltid nya lösningar när behov uppstår.

Hos Sunds Mekaniska finns en samlad kunskap och yrkesskicklighet som i kombination med våra välutrustade verkstäder och kontakter med underleverantörer ökar förädlingsvärdet för våra kunder. Vårt mål är att leverera så kompletta produkter som möjligt och vi använder vår erfarenhet för att effektivisera tillverkningsprocessen.

Rätt kompetens säkrar rätt kvalitet i rätt tid

Lättillgänglighet och enkelhet i kundkommunikationen kännetecknar oss som verkstadsföretag. Med tydliga överenskommelser uppfyller vi vår ambition att leverera rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris.

Sunds Mekaniska har ett processinriktat arbetssätt vilket inbegriper vår viktiga kvalitetssäkring. Vi hanterar eventuella reklamationer direkt och säkerställer samtidigt att de inte uppkommer igen. Vi tar även ansvar för vår miljöpåverkan i våra dagliga rutiner och anlitar en återvinningsaktör i stålbranschen för att på bästa sätt tillvarata spill från vår tillverkning. Vi har som ständig målsättning att kontinuerligt optimera vårt resursutnyttjande så fort vi identifierar nya möjligheter.

Sunds Mekaniska sätter stort värde i att vara en attraktiv arbetsgivare för att trygga kompetensen inom bolaget. Många av våra anställda har arbetat länge hos oss, vilket vi ser som en viktig kvalitetsstämpel.